آیا اطلاعات خصوصی من در اختیار نهادهای امنیتی غیر ایرانی قرار می‌گیرد؟

خیر. مگر اینکه همکاری‌های مشترکی بین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی #ایران با سایر کشورها وجود داشته باشد.

توجه کنید که سرورهای پشتیبانی و CDN ما در خارج از کشور ایران قرار دارند و این احتمال وجود دارد که نهادهای امنیتی غیر ایرانی در کشورهای ثانویه به برخی داده‌های عمومی دسترسی داشته باشند.

#حریم_خصوصی