چگونگی ارسال پیشنهادات و انتقادات به بلاگرام

پیشنهادها و انتقادات خود را با ایمیل [email protected] در میان بگذارید. طبیعتاً پاداش‌های نقدی و غیر نقدی گوناگونی برای برترین انتقادات و پیشنهادات در نظر گرفته خواهد شد.

#همکاری