نحوه صحیح ایستادن هنگام شستن ظروف

معمولا هنگام شستشوی ظروف #وزن بدن را روی یک پا انداخته و خمیده می‌ایستیم که می‌تواند به دیسک‌های بین مهره‌های کمر وقفسه سینه آسیب بزند.

استفاده از یک چهارپایه مانندشکل بسیار مفید است.