وای‌فای و مشکلات بارداری!

یکی از #شایع‌ترین عوامل #سقط جنین، مربوط به زنانی می‌شود که در حوالی محل عبور #برق‌های فشار قوی و در کانون #امواج مغناطیسی مانند وای فای زندگی می‌کنند.

زنانی که در این شرایط دوران بارداری خود را سپری می‌کنند ممکن است با مشکلاتی در باروری، #زایمان زودرس و #وزن بچه مواجه شوند.

این امواج حتی برای زنانی که #قبل از بارداری در معرض آن قرار دارند #خطرناک است و ممکن است در اثر آسیب‌هایی که این امواج بر روی #رحم و #تخمدان آن‌ها می‌گذارد در آینده با مشکل #باروری رو برو شوند.

باید گفت که تنها وای فای بر #سقط جنین تاثیر گذار نیست بلکه تمامی وسایل زندگی که #ریموت کنترل دارند و با امواج #مغناطیسی کار می‌کنند نیز داری این امواج هستند.