درمان لوزه

#لوزه ناشی از سردی #حلق و #گلو است و اصلا نیازی به جراحی ندارد. برای درمان انجام موارد زیر توصیه می‌گردد. طول #درمان بیش از ۱۲۰ روز است.

- اولین و آخرین غذایش #عسل باشد. یعنی اینکه یک قاشق غذاخوری #صبح #ناشتا و یک قاشق غذاخوری #شب موقع #خواب مصرف شود.

- #قرقره با آب و #نمک دریا روزی دو مرتبه

- #روغن مالی گلو با روغن سیاه دانه هر شب

- خوراک‌های #گرم مخصوصا شبانگاه

(حکیم خیراندیش)