سیاتیک چیست؟

عصب #سیاتیک (sciatic nerve) #قطورترین #عصب بدن انسان است که از ناحیه #کمری آغاز و تا انتهای #پا امتداد دارد. هرگونه #فشار بر روی این عصب می‌تواند باعث ایجاد #درد در تمام طول عصب شود (یعنی مسیری که از کمر شروع می‌شود و از پشت پا پایین می‌آید و تا پاشنه و کف پا می‌رسد). سیاتیک بیشتر در سنین ۵۰–۳۰ سالگی به‌وجود می‌آید و علت عمده آن پاره شدن #دیسک بین مهره‌ای است. این درد در #مردان بیشتر شیوع دارد گرچه در #زنان خصوصا بعد از #بارداری هم کم دیده نمی‌شود.

سیاتیک #درمان‌های بسیار متنوعی دارد ولی استفاده از درمان صحیح توسط #پزشک متخصص و دکتر سیاتیک از مزمن شدن و غیرقابل درمان شدن آن جلوگیری می‌کند.