نشستن زیاد منجر به مرگ انسان می‌شود!

- نشستن #طولانی مدت باعث می‌شود #دردهایی در قسمت #کتف و #شانه، #گردن و #پشت بدن ایجاد شود. این امر به خصوص اگر اصول درست نشستن رعایت نشود بیشتر خود را نشان می‌دهد.

- وقتی برای مدت زیادی در حالت نشسته قرار می‌گیریم، #پاها فعالیت کمتری انجام می‌دهند، این امر در درازمدت ممکن است به پاها صدمه بزند. نشستن درحالت سکون باعث می‌شود گردش #خون کمتر انجام شود، #لختگی خون در رگ‌ها ایجاد شود، قسمت‌هایی پایینی بدن و پاها متورم شوند، #استخوان‌ها دچار ضعف شوند و حتی فردی که زیاد می‌نشیند به بیماری پوکی استخوان دچار شود.

- بیشتر مطالعات نشان داده‌اند که زیاد نشستن، احتمال #مرگ ناشی از تمام دلایل، مخصوصا #بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان، دیابت، زخم معده، اختلالات عصبی و بیماری‌های ریوی را افزایش می‌دهد.