حرکت پل در بدنسازی

حرکت #پل در درجه اول روی عضلات #باسن و بعد #عضلات پایین #کمر، #همسترینگ و امتداد ستون #فقرات تمرکز دارد. این حرکت همچنین تمرینی فوق‌العاده برای کشش عضلات خم‌کننده #ران و #شکم بعد از نشستن برای چند ساعت متوالی است.