اشتباهات #مرگ‌بار بعد از غذا خوردن!

سیگار کشیدن: باعث اسیدی شدن معده می‌شود.

نوشیدن چای: باعث یبوست می‌شود.

دوش گرفتن: باعث دیر هضم شدن غذا می‌شود.

خوردن میوه: باعث نفخ معده می‌شود.

خوابیدن بلافاصله: باعث تورم، زخم معده و سکته می‌شود.