با آرایش ورزش نکنید!

با صورت پر از #آرایش #ورزش نکنید زیرا هنگامی که #عرق می‌کنید، منافذ #پوست به‌طور طبیعی باز می‌شوند و آرایش وارد منافذ پوست شده و آن‌ها را مسدود می‌کند. در نتیجه باعث #پیری پوست و بروز جوش‌های سرسیاه می‌شود.