پوست ماهی را نخورید!

#پوست #ماهی اولین جایی است که در معرض آلوده شدن قرار می‌گیرد.

خوردن پوست ماهی به‌دلیل وجود نیترات‌های زیاد داخل آن، موجب بیماری و #سنگ‌کلیه می‌شود.

همچنین نباید #ماست یا #دوغ را با ماهی مصرف کرد.