کمبود انواع #ویتامین در بدن

کمبود انواع #ویتامین در بدن

اگر هوس #نمک كرده‌ايد

بدن‌تان #سديم كم دارد

اگر مدام خسته هستيد

#آهن بدن‌تان كم است

اگر پوست‌تان مي‌خارد

روی بدن‌تان كم است

اگر سرتان #شوره می‌زند

ويتامين A بدن‌تان كم است

اگر مدام #عفونت می‌گيريد

#سلنیوم بدن‌تان كم است

اگر كمردرد و پا درد داريد

ويتامين D بدن‌تان كم است

اگر خشکی دور دهان و بينی دارید‌

ويتامين B12 ‌شما كم است

اگر هوس شيرينی كرده‌ايد

بدن‌تان #كروم كم دارد