٧راهکار برای کاهش خستگی چشم

1.به‏‌طور مرتب #پلک بزنید، به‏‌خصوص اگر موقع کار به جایی #نگاه می‌‏کنید.

2.هر چند وقت یک بار #چشم‏‌هایتان را برای چند ثانیه ببندید. این کار باعث می‏‌شود بینایی‏تان تجدید شود.

3.در هوای #آفتابی، #عینک دودی به چشم‏‌هایتان بزنید. نور شدید آفتاب باعث #تاری دید و خستگی چشم‌‏ها می‏‌شود.

4.اگر کار شما با #کامپیوتر است، هر دو تا سه ساعت یک بار، برای مدت ١۰ تا ١٥ دقیقه به چشم‏‌هایتان استراحت دهید. همچنین می‌‏توانید هر چند وقت یک بار، صفحه مانیتور خود را #خاموش کنید.

5.غذاهای #شور و #ترش را کمتر مصرف کنید.

6.بین روز حدود ٣۰ دقیقه #استراحت داشته باشید.

7.مخلوط #آب‌هویج و #سیب مصرف کنید.