نحوه صحیح استفاده از گوشی همراه

خیره شدن به صفحه‌ #تلفن هوشمند آن هم با #گردنی که تنها ۱۵ درجه رو به جلو #خم شده، حدود ۱۳ کیلو #فشار مضاعف به #ستون فقرات وارد می‌کند. این فشار که بسته به حالت گردن تا ۲۷ کیلو هم می‌رسد، #خطری جدی برای #سلامت گردن و #کمر است.