برای کاهش وزن در بشقاب قرمز غذا بخورید!

محققان در تلاش برای یافتن راه‌هایی در #كاهش وزن افراد #چاق اغلب #ورزش و رعایت #رژیم غذایی خاص و كم #كالری را توصیه می‌كنند اما به تازگی محققان اروپایی شیوه نوینی برای كاهش مصرف مواد غذایی ارایه كردند.

آن‌ها دریافتند افرادی كه در #ظروف و یا فنجان‌های #قرمز رنگ غذا و نوشیدنی می خورند میزان مصرف خود را تا ۴۰ درصد #كاهش می‌دهند.

رنگ قرمز ظرف غذا، باعث #تحریک سیگنال‌های #ترس انسان و در نتیجه کاهش غذای مصرفی می‌شود. اما بشقاب #سفید با انتقال حس #لذیذ بودن موجب #پرخوری می‌شود.