تکرر ادرار را جدی بگیرید!

تکرر ادرار را جدی بگیرید!

هر گونه افزایش غیر طبیعی در تعداد دفعات نیاز به دفع ادرار، به عنوان تکرر ادرار شناخته می‌شود، البته اگر میزان استفاده از مایعات افزایش نیافته باشد.

تکرر ادرار به تنهایی بیماری نیست بلکه علائم بالینی یک بیماری محسوب می‌شود، مانند بیماری #دیابت، آسیب مراکز عصبی کنترل #مثانه، #عفونت مثانه، التهاب #کلیه، سنگ کلیه یا مثانه، عفونت پروستات، #سرطان مثانه و...

پس اگر مشکل تکرر #ادرار دارید، برای درمان سریع اقدام کنید.