راه‌های افزایش #قدرت در تمرینات بدنسازی

1.بدنتان را خوب #گرم کنید.

2.به اندازه کافی #آب بنوشید.

3.با نحوه صحیح گرفتن #دمبل و #هالتر آشنایی داشته باشید.

4.#کفش مناسب بپوشید.

5.هنگام ورود به باشگاه #استرس را از خود دور کنید.

6.به آرامی #وزنه بزنید.

7.#زمان‌بندی داشته باشید.