چگونه ابروهای پرپشتی داشته باشیم؟

#ماساژ دادن ابروها با روغن زیتون به طور روزانه باعث #رشد سریع ابروها می‌شود.

مالیدن آب #پیاز رنده شده به ابروها باعث #تقویت و #ضخیم شدن ابروها می‌شود.

مالیدن روزی دو یا سه مرتبه #وازلین به ابروها باعث تسریع رشد ابروها می‌شود.

مالیدن روغن #نارگیل به ابروها باعث تیره‌تر و ضخیم‌تر شدن ابروها می‌شود.

مخلوط روغن #بادام و بذر #شنبلیله را روزانه به ابروهای خود بمالید.

هر شب قبل از خواب ابروهای خود را با روغن #کرچک چرب کنید.