قبل از #خواب #عضلات خود را #تغذیه کنید

قبل از خواب #شب نیاز دارید عضلات خود را از هجومی که در طول شب ممکن است به سوی آن رخ دهد در امان نگه دارید. وقتی در خواب هستید #بدن شما در صورت نیاز، بخشی از #انرژی مورد نیازش را از تجزیه #پروتئین عضلات تامین خواهد کرد. مصرف ۲۰ تا ۴۰ گرم پروتئین #کازئین مانند #شیر یا مصرف مقداری #پنیر کم چرب می‌تواند منبع دیر هضمی از پروتئین را در اختیار شما قرار دهد، نیاز بدن را تامین کند و در نتیجه از حمله به عضلات ممانعت کند.

#سلامت_و_فیتنس #تغذیه_عضلات #خواب_شب #انرژی_بدن #مصرف_پروتئین #مصرف_پنیر_کم_چرب

#حمله_به_عضلات #نیاز_بدن