مریض نمی‌شوید اگر...

اگر روزانه یک عدد #سیب میل کنید، دیگر نیازی به دکتر ندارید.

اگر روزانه یک #لیموترش میل کنید، از چاقی جلوگیری می‌شود و بدنتان را پاک‌سازی می‌کند.

اگر روزانه هشت لیوان #آب بنوشید، به دفع سموم بدن کمک خواهید کرد.

اگر یک مشت #کنجد مصرف کنید، از پوکی استخوان در امان خواهید بود.