#پیری سلول‌های #مغز

از ۳۰ سالگی به بعد روزی ۳۰ هزار #نورون تو مغز میمیره، برای جلوگیری از پیر شدن سلول های مغز تنها کار موثری که میشه کرد حفظ connection مغزیه.

‏چطور؟ با #مطالعه، حل #جدول، #پازل، #شطرنج و کارایی که مغز رو به #چالش بکشه.