زنان ژاپنی همیشه از سن واقعی‌شان جوان‌تر به نظر می‌رسند، به علاوه عمر طولانی‌ای هم دارند!

اما راز #جوان بودنشان چیست ؟

#صبحانه مهم‌ترین وعده غذایی در #ژاپن است.

به آهستگی غذا می‌خورند و لقمه‌های کوچک برمی‌دارند.

آب #سبزیجات پخته غذای پرطرفداری در ژاپن است.

#ماهی جز جدا نشدنی غذای ژاپنی‌هاست.