کم‌آبی و ارتباطش با کچلی!

به گفته محققان #کم‌آبی در بدن باعث آسیب رساندن به سلامت #چشم‌ها می‌شود، #پوستتان را تیره می‌کند و زمینه را برای ریزش #موهایتان فراهم می‌کند. پس توصیه می‌شود که در روز ٧ الی ۸ لیوان آب مصرف کنید.