رئالیا بعد کسب دوازدهمین سی‌ال: خب،حالا سیزده به زبان اسپانیایی چی میشه؟

بروبچهای توییت‌اسپورت بعد دوازده کا شدن:

یکی بگرده یه اسطوره با شماره سیزده پیدا کنه!

*ⓐⓜⓘⓝ*

@Footbaliha