صرفا جهت اطلاع:

برخلاف ادعاهای روزنامه های انگلیس و با توجه به افت واحد پول انگلیس(پوند) هنوز سوپرمن که با 52 میلیون یورو در سال 2001 از پارما به یووه منتقل شد گرانقیمت ترین دروازبانه دنیاست.

*پینتوریکو*

@Footbaliha