بعد از یورو 1984 که فرانسه عنوان قهرمانی را بدست آورد 16 سال بعد در یورو 2000 بار دیگر جام یورو را به خانه برد و حال بعد از 16 سال دوباره این شانس و داره تا قهرمان یورو 2016 باشه !؟
Footbaliha

بعد از یورو 1984 که فرانسه عنوان قهرمانی را بدست آورد 16 سال بعد در یورو 2000 بار دیگر جام یورو را به خانه برد و حال بعد از 16 سال دوباره این شانس و داره تا قهرمان یورو 2016 باشه !؟

@Footbaliha