سه سال پیش همین موقع ها بود که مردی از جنس باواریا به همراه روبین فن پرسی افسانه ای اون دوره دفاع اسپانیایه ۲۰۱۴ رو تحقیر کرد ✌

(هلند ۵ - ۱ اسپانیا)

روبن 2x

فن پرسی 2x

دی ورجی

+ AlirezaBVB +

@TwittSport