🏀 بسکتبال حرفه ای ان بی ای 🔶چهارشنبه 27 اردیبهشت 🏀گلدن استیت وری یرز 136 - سن آنتونیو اسپرز 100 🏀 دیدار نهایی کنفرانس شرق 🔹بوستون سلتیکس - کلیولند کاوالی یرز 🏀دیدار نهایی کنفرانس غرب 🔹گلدن استیت وری یرز 2 - سن آنتونیو اسپرز 0 🔴دیدارهای مرحله…