فرض کنید دقیقه ۹۰ بازی ۱-۱ مساوی هستید و پشت محوطه جریمه یک موقعیت عالی نصیبتون شده ضربه ایستگاهی رو به چه کسی میدید بزنه؟(بدون تعصب به تیم مورد علاقه بگید)

anonymous poll

دیوید بکهام – 1K

👍👍👍👍👍👍👍 37%

مسی – 527

👍👍👍 17%

کریس رونالدو – 300

👍👍 9%

پیرلو – 277

👍👍 9%

امیر تتلو – 218

👍 7%

رونالدینیهو – 201

👍 6%

دل پیرو – 190

👍 6%

جونینیو – 158

👍 5%

روبرتو کارلوس – 122

👍 4%

👥 3181 people voted so far.