🗞جلد روزنامه‌های #ورزشی یک‌شنبه ۲۵ فروردین ۹۸

🔘 خبرورزشی| فرار قهرمانی

🔘 گل| دایی جان

🔘 همشهری‌ورزشی| ماجرای سرمربی تیم ملی نهایی شده

🔘 ایران‌ورزشی| فراری قرمز

🔘 فرهیختگان‌ورزشی| فرار به سمت قهرمانی

🔘 پیروزی| خشن و جذاب

🔘 ابرار ورزشی| خیز بلند برای قهرمانی

➖➖➖➖➖

به"فوتبالی‌ها" بپیوندید👇👇👇

🆔 @DSPORT1