🗞جلد روزنامه‌های #ورزشی چهارشنبه 21 فروردین ۹۸

🔘 خبرورزشی| پیروزی شجاعانه

🔘 گل| شفر نباید در کنفرانس خبری این‌گونه صحبت کند

🔘 همشهری‌ورزشی| کاپیتان‌های لیگ: عادل را برگردانید

🔘 ایران‌ورزشی| خلیج فارس سبز، آبی و حالا سرخ

🔘 فرهیختگان‌ورزشی| #ایران ۳ - عربستان صفر

🔘 پیروزی| نابودگر

🔘 شوت| غرش شیران

🔘 ابرار ورزشی| برد شیرین

➖➖➖➖➖

به"فوتبالی‌ها" بپیوندید👇👇👇

🆔 @DSPORT1