static2.varzesh3.com/files/picture/01158125.jpg

انتقاد تند و تیز صمد مرفاوی از ...

سرمربی صبای قم از اتفاقات رخ داده در بازی با استقلال، دل پری دارد و مدعی است برخی ها هدفمند می خواستند او و تیمش را وارد جنجال کنند

گزیده ای از حرف های مرفاوی را می‌خوانید:

👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽

varzesh3.com/news/1374090

===================

@Footbaliha