‏باور کنید اینکه به بازیکنی که هم فنیش خوبه هم جز احترام چیزی ازش ندیدیم بگیم بمون تو تیممون، نه گنده کردن اون بازیکنه نه کوچیک کردن اون تیم.

* اینشون ام *

@Footbaliha