افتخارات برت تراوتمان

قهرمان اف ای کاپ، نائب قهرمان اف ای کاپ، بهترین بازیکن سال انگلستان، ۴ دوره بهترین دروازه بان انگلستان، ۵ مدال شجاعت، مدال لیاقت انگلستان، مدال افتخار انگلستان، جایزه ویژه صلح، ثبت شدن نام وی در تالار مشاهیر دو کشور آلمان و انگلستان

#AmirZukic

@twittspoRt