📷 با پیگیری های دکتر محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ۳۰۰ میلیون تومان بابت توسعه و افزایش سکوى تماشاگران در ضلع شرقى استادیوم خاتم الانبیاء بوکان تخصیص یافت.
🆔 Footbaliha

📷 با پیگیری های دکتر محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ۳۰۰ میلیون تومان بابت توسعه و افزایش سکوى تماشاگران در ضلع شرقى استادیوم خاتم الانبیاء بوکان تخصیص یافت.

🆔 @Footbaliha