ترکیب تیم های ذوب آهن و ماشین سازی برای بازی امروز مشخص شد

ذوب آهن

رشید مظاهری،محمد نژادمهدی،وحید محمدزاده،مهدی مهدی پور،محمد رضا حسینی،احسان پهلوان،مرتضی تبریزی،علی حمام،دانیال اسماعیلی فرد،مهران درخشان مهر و جری بن سون

ماشین سازی

مهدی اسلامی،سعید مهدی پور،بهمن کامل،امین قاسمی نژاد،سعید مهری،آندرانیک تیموریان،سجاد رهبری،اتابک زارعی،علی دیندار،مهرداد بایرامی و میرمهدی قریشی

=================

@Footbaliha