کمیل قاسمی نماینده کشورمان در وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد موفق شد در دیدار خود مقابل حریف گرجستانی موفق شد با نتیجه 4 بر 4 و با امتیاز درشت پیروز شده و به مرحله نیمه نهایی صعود کند

Footbaliha

کمیل قاسمی نماینده کشورمان در وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد موفق شد در دیدار خود مقابل حریف گرجستانی موفق شد با نتیجه 4 بر 4 و با امتیاز درشت پیروز شده و به مرحله نیمه نهایی صعود کند

@Footbaliha