به نظر می رسه صدا و سیما "آیدین مقیمی" گزارشگر جوان و بی نظیر بسکتبال رو بایکوت کرده و همچنان از گزارشات خطی علیفر بسکتبال "وحید ابوالحسنی" بهره می بره.

*مجتبی ابراهیمی فر*

@Footbaliha