صید طلا از دریای خون؛
حسن یزدانی شگفت انگیز بود

حسن یزدانی با اینکه از حریف خود 6 بر 0 عقب بود در یکی از زیباترین و به یادماندنی ترین کشتی های خود حریف روس را شکست داد و طلای #ریو2016 را بدست آورد

صید طلا از دریای خون؛

حسن یزدانی شگفت انگیز بود

حسن یزدانی با اینکه از حریف خود 6 بر 0 عقب بود در یکی از زیباترین و به یادماندنی ترین کشتی های خود حریف روس را شکست داد و طلای #ریو2016 را بدست آورد