حذف علیرضا کریمی از بازیهای المپیک؛

با شکست کاکس امریکایی مقابل رقیب ترک و نرفتن او به فینال، علیرضا کریمی حضور در شانس مجدد را از دست داده و از رقابتهای دسته 86 کیلوگرم حذف شد

@Footbaliha