وحید باغگلی فوتبالیست جوان کرمانی که از ناحیه‌ گردن و سر ضربه دیده بود، صبح روز گذشته درگذشت
با موافقت خانواده وی و تلاش‌های کادر پزشکی اعضای بدن این جوان به بیماران نیازمند اهدا شد

Footbaliha

وحید باغگلی فوتبالیست جوان کرمانی که از ناحیه‌ گردن و سر ضربه دیده بود، صبح روز گذشته درگذشت

با موافقت خانواده وی و تلاش‌های کادر پزشکی اعضای بدن این جوان به بیماران نیازمند اهدا شد

@Footbaliha