ینی من اگه جای مسئولین یووه بودم تو ژانویه پیشنهاد ده میلیونی به منچستر واسه خرید پوگبا می دادم. دوباره احیاش می کردم باز سال دیگه دویست تا می دادم منچستر

"مجتبی ابراهیمی فر"

@Footbaliha