هَه...!💙گفتم ک تو کوچه ما هم عروسی میشه!

امروز #استقلال بازی خیلی خوبی رو در همه دقایق بازی نشون نداد اما این برد سه هیچ خارج از خونه برای خروج از بحران خوب بود و نقطه عطف این بازی این بود که میانگین سنی گلزنای این بازیه #استقلال به 22 هم نمی رسید...

تا الان علیمنصور هر چی بوده باهاش کنار اومدید پس تا آخر فصل ازش حمایت کنید... #شاید_پشیمون_نشدید

*شایانَم*

@Footbaliha