شاید نتیجه منچستری ها رو راضی نکرده باشه ولی اونها امروز فردی رو دیدن که نود دقیقه همراه تیمش جنگید، مردی که حتی در سخت ترین شرایط از بازیکنش که به دلیل فیزیک خاص بدنیش محبوب نیست دفاع کرد و اونهم جواب اعتمادشو داد، مردی که بعد از یک نیم فصل تونسته ترسناک بودن رو که سالهاست در الدترافورد ندیدیم رو بهش برگردونه...

شاید نتیجه مطلوب نبود ولی یک آینده ی روشن رو نوید داد که در روشنایی اون مردی، خاص تر از همیشه ایستاده...

به افتخار تو خوزه ی عزیز...

#استادمار

@Footbaliha