🏀 بسکتبال حرفه ای ان بی ای 🗓 شنبه 30 اردیبهشت 🏀کلیولند کاوالی یرز 130 - بوستون سلتیکس 86 🏀 دیدار نهایی کنفرانس شرق 🔹بوستون سلتیکس 0 - کلیولند کاوالی یرز 2 🏀دیدار نهایی کنفرانس غرب 🔹گلدن استیت وری یرز 2 - سن آنتونیو اسپرز 0 🔴دیدارهای مرحله حذفی…