وزن‌کشی اوزان ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک #ریو2016 انجام شد؛
علیرضا کریمی در دور اول با محمد سعدونی از تونس, در 125 کیلوگرم نیز کمیل قاسمی با کوری جارویس از کانادا مبارزه خواهد کرد

وزن‌کشی اوزان ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک #ریو2016 انجام شد؛

علیرضا کریمی در دور اول با محمد سعدونی از تونس, در 125 کیلوگرم نیز کمیل قاسمی با کوری جارویس از کانادا مبارزه خواهد کرد