ترکیب #ایران مقابل زامبیا مشخص شد

نیما میرزازاد، علی شهسواری، مهران درخشان مهر، نیما طاهری، محمد سلطانی مهر، محمد مهدی مهدی خانی، رضا شکاری، رضا جعفری، ابوالفضل رزاق پور، امید نورافکن و عارف آقاسی

@Footbaliha