#ریو2016: اعتراضی که قبول نشد؛
اعتراض کادر فنی تیم کشتی به داوری دیدار کشتی رضایزدانی و‌حریف آذربایجانی، داور 2 امتیاز برای زیرگیری به یزدانی داد اما رئیس تشک آنرا قبول نکرد تا ....
Footbaliha

#ریو2016: اعتراضی که قبول نشد؛

اعتراض کادر فنی تیم کشتی به داوری دیدار کشتی رضایزدانی و‌حریف آذربایجانی، داور 2 امتیاز برای زیرگیری به یزدانی داد اما رئیس تشک آنرا قبول نکرد تا ....

@Footbaliha