@gif 🗞 جلد روزنامه‌های #ورزشی سه‌شنبه ۱ بهمن ۹۷

🔘 خبرورزشی| تودهنی بیرانوند به AFC

🔘 همشهری‌ورزشی| فینال به #ایران چشمک زد

🔘 ایران‌ورزشی| به‌جای برج آزادی با تو #عکس می‌گیرند

🔘 فرهیختگان‌ورزشی|قهرمانی #ایران در تحریم دیدن دارد

🔘 پیروزی| قاب بسته

🔘 استقلال‌جوان| اشتیاق و عجله شفر برای کنفرانس خبری

🔘 ابرار ورزشی| وقت آن است برای کی‌روش جبران کنم

➖➖➖➖➖

به"فوتبالی‌ها" بپیوندید👇👇👇

🆔 @DSPORT1