🏀 بسکتبال حرفه ای ان بی ای 🗓 پنجشنبه 28 اردیبهشت 🏀کلیولند کاوالی یرز 117 - بوستون سلتیکس 104 🏀 دیدار نهایی کنفرانس شرق 🔹بوستون سلتیکس 0 - کلیولند کاوالی یرز 1 🏀دیدار نهایی کنفرانس غرب 🔹گلدن استیت وری یرز 2 - سن آنتونیو اسپرز 0 🔴دیدارهای مرحله حذفی…